Elektryka

Instalacje Elektryczne Wewnętrzne i Zewnętrzne

Instalacje zasilające są najpowszechniej stosowanymi instalacjami budynkowymi. Zapewniają oświetlenie budynku oraz dystrybucję napięcia zasilającego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania większości stosowanych dzisiaj urządzeń technicznych. Z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystanie elektryczności niezbędnym stało się przemyślane wykonanie instalacji tak w dużych obiektach jak i domach jednorodzinnych. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwala nie tylko na wygodne użytkowanie instalacji ale też na duże oszczędności w trakcie użytkowania. Przemyślane okablowanie oraz odpowiedni dobór modułowych urządzeń, umożliwi w przyszłości dostosowanie instalacji do aktualnych potrzeb

Pomiary w instalacjach Elektrycznych i Teletechnicznych

Wykonujemy kompleksowe pomiary elektroenergetyczne i teletechniczne:

 • Pomiary powykonawcze po zakończonej inwestycji
 • Obowiązkowe pomiary ochronne w szkołach, uczelniach, instytucjach kultury, zakładach przemysłowych

Pomiary wykonujemy certyfikowanym sprzętem pomiarowym, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonujemy prace kontrolno-pomiarowe w zakresie:

 • Pomiary napięcia i obciążeń
 • Pomiary rezystancji kabli
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary instalacji uziemień
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary transformatorów SN 15/0,4 kV
 • Pomiary rezystancji uzwojeń transformatora
 • Pomiary silników elektrycznych
 • Pomiary i przeglądy baterii kondensatorów
 • Pomiary parametrów sieci, zasilania
 • Pomiary kamerą termowizyjną
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Wykonujemy pomiary, analizy parametrów zasilania i obciążeń przy pomocy specjalistycznych analizatorów zasilania.

Pozwól Nam Zadbać
O Twoje Bezpieczństwo

Skontaktuj się z nami