Inteligentny Budynek

BMS - Building Management System

BMS to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Jest on ważnym elementem inteligentnego budownictwa. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort.

Bramy Wjazdowe oraz Napędy do Bram

Wykonujemy montaż napędów elektrycznych do każdego rodzaju bram, furt, drzwi garażowych. Montujemy napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych. Napęd w znacznym stopniu ułatwia wjazd na posesję oraz poprawia bezpieczeństwo, poprzez każdorazowe zamkniecie bramy po jej przejechaniu. Instalujemy również szlabany na wjazdach na parkingi naziemne i podziemne. Sterowanie napędami i szlabanami może być poprzez piloty lub poprzez karty zbliżeniowe w ramach systemów kontroli dostępu. Umożliwia to kontrolę wjazdów np. na firmowy parking.

Węzły Cieplne i Sterowanie Ogrzewaniem Domów

Kompaktowe węzły cieplne to zespół urządzeń połączonych w sposób umożliwiający automatyczną zamianę parametrów czynnika grzewczego z sieci ciepłowniczej na parametry odpowiadające instalacjom dla poszczególnych odbiorców. Przeznaczone są do zasilania w ciepło układów centralnego ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te mają ponadto za zadanie: zapewnienie możliwości pomiaru zużycia ciepła na potrzeby rozliczeń, regulację dostarczanej ilości ciepła, zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed wzrostem temperatury i ciśnienia, oczyszczanie nośników ciepła w obiegach sieci ciepłowniczych oraz instalacjach wewnętrznych, a także ochronę przed stratami energii.

Pozwól Nam Zadbać
O Twoje Bezpieczństwo

Skontaktuj się z nami