Systemy bezpieczeństwa pożarowego

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy

System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru to zespół urządzeń służących zabezpieczeniu danego obiektu przed pożarem. W systemach alarmu pożarowego najczęściej wykorzystuje się optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania – nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie z firmami monitorującymi, które weryfikują alarm i powiadamiają straż pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż.

Dzwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Jasne i jednoznaczne polecenia głosowe są doskonale identyfikowalne, przez co pozwalają uniknąć zjawiska paniki i chaosu w obiekcie objętym pożarem, dodatkowo zapewniając selektywną ewakuacje z budynku.

Pozwól Nam Zadbać
O Twoje Bezpieczństwo

Skontaktuj się z nami